The Dance of the Receptors – BBB Johannes Deimling

Live Performance | Miejski Dom Kultury Zgorzelec | 01.07.2023, 18:00


DE

„The Dance of the Receptors“ ist ein Arbeitszyklus von auf Performance basierten Kunstvideos und Live-Performances, der die unglaubliche biochemische Arbeit der Rezeptoren als Ausgangspunkt für die künstlerische Forschung und Transformation nutzt.

BBB Johannes Deimling verwendet die Technik der Collage, um eine vielschichtige Bildsprache zu schaffen, die sich auf die gebrochene und verzerrte Zeit bezieht, in der wir leben. Bei diesem visuellen Prozess geht es nicht um das, was wir sehen, sondern vielmehr um das, was wir nicht sehen: Die Bilder und die Emotionen, die das Publikum „erlebt“, wenn es seine Kunstvideos oder Live-Performances sieht.

Wenn unsere Rezeptoren tanzen, weil sie herausgefordert oder stimuliert werden, sehen und verstehen wir vielleicht mehr, als wir es normalerweise tun.

Kostenlose Veranstaltung


PL

„Taniec receptorów“ to cykl prac wideo i performansów na żywo, który wykorzystuje niesamowitą biochemiczną pracę receptorów jako punkt wyjścia do artystycznych poszukiwań i transformacji.

BBB Johannes Deimling wykorzystuje technikę kolażu do stworzenia wielowarstwowego języka wizualnego, który odnosi się do popękanego, zniekształconego czasu, w którym żyjemy. W tym procesie wizualnym nie chodzi o to, co widzimy, ale raczej o to, czego zobaczyć się nie da: obrazy i emocje, których „doświadczamy“ oglądając filmy lub działania na żywo.

Kiedy nasze receptory tańczą, gdy są poddawane wyzwaniom lub stymulowane, możemy zobaczyć i zrozumieć więcej niż zazwyczaj.

Wydarzenie bezpłatne